ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Historia domu

Informacja ogłoszona dnia 2009-09-17 09:58:34 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dom Pomocy Społecznej w Rangórach położony jest 12 km od Elbląga na terenie Parku krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska w pobliżu Zalewu Wiślanego.
Budynek zbudowany w latach siedemdziesiątych, we władaniu Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu, służył początkowo do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych.
 
Jako samodzielna placówka Dom funkcjonuje od 1 listopada 1993 roku na podstawie zarządzenia Wojewody Elbląskiego Nr 106/93 z dnia 12 października 1993 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu domowi pomocy społecznej w Rangórach. Wcześniej od 1981 roku do 30 listopada 1989 roku był filią Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, a następnie od 1 grudnia 1989 roku do 31 października 1993 roku filią Domu Pomocy Społecznej w Elblągu. Przez cały ten czas do sierpnia 1995 roku placówką kierowały siostry zakonne z zakonu Loretanek.
 
W sierpniu 1995 roku pierwszym świeckim dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Rangórach została Pani Renata Kowalska-Mikołajewska. Powołana 15 sierpnia 1995 roku na stanowisko dyrektora przez ówczesnego dyrektora Wydziału Spraw Społecznych w Elblągu Panią Annę Szyszka działającą z upoważnienia Wojewody, pełniła swą funkcję do 31 grudnia 2007 roku tj. do momentu przejścia na emeryturę.
 
W wyniku reformy administracyjnej kraju, Dom Pomocy Społecznej w Rangórach jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego – powiatu Elbląskiego nie posiadającą osobowości prawnej.
 
Dom funkcjonuje jako placówka stałego pobytu dla 42 kobiet ze zróżnicowanym stanem zdrowia i stopniem niepełnosprawności.
 
 
 Działalność Domu ukierunkowana jest i wyspecjalizowana w opiece nad osobami przewlekle somatycznie chorymi. Przedział wiekowy mieszkanek mieści się w granicach od 37 roku życia do 97 lat. Średni wiek mieszkanek wynosi 76 lat.
 
Z oferty usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających Domu jednocześnie korzystają 42 mieszkanki, którym umożliwia się również dostęp do świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Podopiecznym zapewnia się różnorodne zajęcia terapeutyczne, umożliwia nieskrępowane kontakty z rodzinami i bliskimi, pełną swobodę w zakresie potrzeb kulturalnych i religijnych.
          Zadania te realizuje kadra pracownicza o odpowiednich kwalifikacjach, w skład której wchodzą także specjaliści różnorodnych dziedzin. Pracownicy Domu codzienną pracą udowadniają, że nasze mieszkanki mimo choroby - to osoby pełnowartościowe, zdolne do twórczej pracy, uczuć i marzeń – osoby, którym przysługują wszystkie prawa i przywileje.
 
Naszą działalność kierujemy do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek i stan zdrowia, zadecydowały o zamieszkaniu w placówce opiekuńczej.
 
         Mieszkankom zapewniamy:
-        warunki życiowe zbliżone do domowych,
-        zaspokojenie potrzeb fizycznych i psychicznych,
-        umożliwienie rozwoju psychospołecznego,
-        integrację ze środowiskiem,
-        dostęp do świadczeń medycznych ,
oraz oferujemy:
-        całkowitą opiekę pielęgnacyjną,
-        szeroki zakres rehabilitacji,
-        ciekawe zajęcia rekreacyjne i kulturalne,
-        różnorodne formy terapeutyczne.
 
Dom cechuje swoisty klimat: zapewniamy indywidualizację, intymność, nieskrępowany rozkład dnia, możliwość wyboru oraz tolerancję wierzeń, przekonań, kontaktów. Pełną satysfakcję
z poziomu świadczonych usług, zapewnia kadra pracowników o odpowiednich predyspozycjach i kwalifikacjach, realizująca cel nadrzędny Domu: kompleksowe wsparcie przebywających tu osób.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Prusik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Mizdal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-17 09:57:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-17 09:58:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-17 12:11:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3214 raz(y)