ˆ

Informacje podstawowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-21 10:30:28 przez Administrator Systemu

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://dpswr.bip.powiat.elblag.pl/ 
Dane teleadresowe jednostki:
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach (w skrócie DPS):
Telefon: +48552348892
E-mail:
Adres korespondencyjny: Rangóry, 82-300 Elbląg
Data publikacji strony internetowej: 2009-09-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28
Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2020-02-07 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PBW,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2020-02-07 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań DPS.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników DPS.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Dostępność architektoniczna
Siedziba Domu Pomocy Społecznej w Rangórach spełnia częściowe wymagania zgodne z ustawą
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 1. Przed budynkiem znajduje się wystarczająca ilość miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Wjazd do budynku – dostosowany – brak progów, rampa podjazdowa prowadząca do windy, odpowiednio szerokie drzwi wejściowe, dostosowane dla poruszających się na wózku inwalidzkim lub o kulach. Winda przy wejściu do budynku.
 3. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych
  w budynku, które umożliwiają dostęp do budynku głównego – dla osób niepełnosprawnych znajduje się winda umożliwiająca wjazd do drugiej kondygnacji  budynku, dostosowana dla wózków inwalidzkich. Trzecia kondygnacja przeznaczona jest dla osób sprawnych ruchowo, niemniej dostępny jest schodołaz umożliwiający bezproblemowe dostanie się na każde piętro.
 4. Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – brak progów, komunikacja pionowa – winda i schodołaz).
 5. Toalety na każdym piętrze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – odpowiednia wielkość dla wózków inwalidzkich, barierki przy toalecie.
 6. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablice informacyjne znajdują się na korytarzach każdego piętra.
 7. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwość ewakuacji lub ich uratowania
  w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych
  z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Przybyłowska 
e-mail: dps.rangory@gmail.com 
Telefon: +48 55  2348892  w.30
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych
w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przybyłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-21 10:30:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-21 10:30:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21 10:34:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
578 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony