ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Realizacja projektu grantowego pt. "Pomagajmy Razem"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-01-07 14:04:37 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Dom Pomocy Społecznej w Elblągu realizuje  projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem”
nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony